Friday: Hili dialogue

March 7, 2014 • 3:59 am

Hili: Some corrections demand extraordinary concentration.
A: So, maybe, it would be better to get help of an expert?
Hili: No, I enjoy my own mastery of the subject.

1964879_10202894781997886_1850773302_n

In Polish:

Hili: Pewne poprawki wymagają niesłychanej koncentracji.
Ja: To może lepiej zwrócić się z prośbą o pomoc do fachowca?
Hili: Nie, cieszy mnie moje własne mistrzostwo.

One thought on “Friday: Hili dialogue

Leave a Reply