Tuesday: Hili Dialogue

December 17, 2013 • 3:49 am

Hili is now chief editor of “Letters from our orchard“. And, as expected, she’s losing no time about putting her pawprint on the site:

Hili: Can you make it so that our dialogues are always on top of the first page?
A: I can, but I don’t know if it is a good idea.
Hili: It’s good because it’s mine.
1526518_10202315668080400_1833493761_n

In Polish:

Hili: Czy możesz tak zrobić, żeby na pierwszej stronie “Listów z naszego sadu” nasze rozmowy były zawsze na samej górze?
Ja: Mogę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Hili: Dobry, bo mój.

8 thoughts on “Tuesday: Hili Dialogue

Leave a Reply